ElseWare WMS

ElseWare Warehouse Management System är ett ramverksbaserat system med stöd för både manuella och automatiserade lager.  ElseWare WMS optimerar de logistiska affärsprocesserna för alla typer av lager såsom buffertlager i produktion eller i lager i distribuerande verksamheter.


De orange processtegen ovan stöds av ElseWare WMS.

ElseWare WMS kan administrera under olika ERP-system och har integration till utrustning för manuella lager samt olika typer av WCS. Det kan vara ett ElseWare WCS eller ett WCS från en annan leverantör.

ElseWare WMS har ett modernt, flexibelt och enkelt gränssnitt där mobilitet och automatisering tillsammans med märkning och streckkodsskanning förenklar och förbättrar den interna spårbarheten och effektiviteten. För att optimera leveransprocessen ger ElseWare WMS stöd för avancerade plock-, pack- och skeppningsprocesser. Flera lagerzoner kan sättas upp med artikelhantering för att få en flexibel process för inlagring, plockning och påfyllningsstrategier.

ElseWare WMS omfattar funktioner för:
  • Godsmottagning
  • Cross-docking
  • Lagerhantering
  • Orderhantering
  • Plockning
  • VAS
  • Packning
  • Skeppning

Processöversikt:

Inbound process  

Warehouse process 

Outbound process 

Entry Order management Stocktaking Pick order management
Receipts tracking Replenishment Rule driven order consolidation
Inbound shipments tracking Warehouse optimization functions Backorder management
Multiple receiving documents support Kitting and value-added services  Multiple rule driven picking methods  
Customizable information capture upon receiving   Housekeeping functions Advanced picking
Rule driven put away methods  Packing and consolidation
Product return management Shipment tasks management
Cross-docking Load execution