Automatic Guided Vehicle (AGV)

ElseWare AGV

Ett typiskt AGV system från Else innefattar oftast någon form av lagerhantering, antingen ett mindre buffertlager eller ett större lager med flera tusen pallplatser. Lagren är då ofta uppbyggda i någon form av högdensitetslösning, såsom skyttellager eller mobila pallställ.

För att få ett bra och effektivt system behövs följande funktioner som ligger i Else leverans.

Ordermanagement
Else tar ansvar för att fördela ordrar i en orderkö från WMS. Ordrar behöver hanteras och sekvenseras beroende på processflöden och utnyttjande av resurser (Golvyta, AGVer, Skyttlar och mobila pallställ)

Lagerplanering
Val av lagerplats baserat på optimalt utnyttjande av tillgängliga resurser.

Jobballokering
Else applicerar ”dual job allocation” vilket innebär att uppdrag planeras och fler än ett uppdrag i taget läggs på en AGV. Detta gör att körning med tomma gafflar undviks och produktiviteten ökar markant i större system med flera AGVer.