Warehouse Control System (WCS)

ElseWare WCS

ElseWare Warehouse Control System är ett ramverksbaserat system för administrering och styrning av MHE (Materialhanteringsutrustning):

  • Utbyter nödvändig information med ett WMS för att beordra ett eller flera system för automatisk materialhantering.
  • Detekterar den mest effektiva transportvägen för lastenheter/produkter och förmedlar denna information till MHE.
  • Hanterar transporter som sträcker sig över olika typer av MHE.
  • Är anpassat för många olika fabrikat av MHE och olika typer av WMS.
  • Kan anpassas i de fall stöd för integrationen mot befintliga/nya WMS/MHE inte finns.
  • Övervakar, styr och diagnostiserar i realtid MHE baserat på information från subsystemens olika styrsystem.