Warehouse Management System (WMS)

ElseWare WMS

ElseWare Warehouse Management System är ett ramverksbaserat system med stöd för både manuella och automatiserade lager.  ElseWare WMS optimerar de logistiska affärsprocesserna för alla typer av lager såsom buffertlager i produktion eller i lager i distribuerande verksamheter.

ElseWare WMS kan administrera under olika ERP-system och har integration till utrustning för manuella lager samt olika typer av WCS. Det kan vara ett ElseWare WCS eller ett WCS från en annan leverantör.

ElseWare WMS har ett modernt, flexibelt och enkelt gränssnitt där mobilitet och automatisering tillsammans med märkning och streckkodsskanning förenklar och förbättrar den interna spårbarheten och effektiviteten. För att optimera leveransprocessen ger ElseWare WMS stöd för avancerade plock-, pack- och skeppningsprocesser. Flera lagerzoner kan sättas upp med artikelhantering för att få en flexibel process för inlagring, plockning och påfyllningsstrategier.

ElseWare WMS omfattar funktioner för:
  • Godsmottagning
  • Cross-docking
  • Lagerhantering
  • Orderhantering
  • Plockning
  • VAS
  • Packning
  • Skeppning